Informatie en aanmelden:

 

Deze site is een project van de stichting Regionaal Clubblad Een Bitje Zeeuws.

Sinds 1983 gaf de stichting een papieren periodiek uit met een diversiteit aan computer gerelateerde artikelen en informatie. Vanaf februari 2008 wordt deze informatie alleen nog digitaal aangeboden via deze website.

Naam                      : Stichting Regionaal Clubblad Een Bitje Zeeuws.

Redactieadres       : Flamingoweg 15 4386DS Vlissingen.

Statutaire zetel     : Koudekerke

KvK inschrijving     : 41114577

Bankrekening       : NL66INGB0688767605  t.n.v. E.R.H. Mulder 

De stichting stelt zich ten doel om via deze website informatie en diensten (denk bijvoorbeeld aan een vraagbaak, advertenties, artikelen op diverse gebieden, forum) gerelateerd aan het gebruik van de computer in de ruimste zin aan te bieden. Vanzelfsprekend hebben donateurs meer mogelijkheden dan niet-donateurs.

Van oorsprong was Een Bitje Zeeuws een periodiek dat 4 keer per jaar verscheen in gedrukte vorm. Eerst als informatieblad van de Zeeuwse afdeling van de Hobby Computer Club. Later als zelfstandige stichting met een eigen redactie/bestuur. Op één kwartaal uitgave na (december 2007) is het blad met vaste regelmaat 25 jaar lang verschenen. Echter met ingang van 2008 zijn we een compleet digitaal magazine geworden met de website als belangrijkste informatiebron.

Tot en met 2007 kostte een abonnement op het papieren blad minimaal € 5,00 per jaar. Minimaal, want juist door de Bitjes meer konden we het Bitje op verantwoorde wijze uitgeven.

Omdat een digitale versie minder kost dan een papieren, kan men voor een minimaal bedrag van

€ 3,00 per jaar (meer mag uiteraard ook) donateur van de stichting worden, en met uw donatie steunt u ons om "Het Bitje" in stand te houden.

Copyright / aansprakelijkheid: het overnemen van artikelen of delen daarvan en/of foto's en/of andere items op de website is alleen toegestaan na (schriftelijke) toestemming van de webmaster en/of auteur van het betreffende item en mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden met vermelding van de bron "een Bitje Zeeuws - Digitaal".

De redactie en/of webmaster is niet verantwoordelijk voor copyright schendingen van aangeboden materiaal ( foto's, teksten en andere (digitale) content) en kan zonder opgave van reden aangeboden content weigeren of wijzigen. In geval dat discriminerende, rasistiche en/of (kinder) pornografische content wordt aangeboden zal hievan onverwijld aangifte bij Justitie worden gedaan.

Donateur worden kan op de volgende manier:

1) Maak een bedrag van minimaal € 3,00 over naar rekening NL66INGB0688767605  t.n.v. E.R.H. Mulder

     o.v.v. uw naam, adres, e-mail en donatie 2014

2) Vul onderstaand formulier in, en stuur het naar de redactie.

Zodra uw betaling binnen is, krijgt u alle toegangsrechten zodat u alle items op de site kan bekijken.

Uiteraard respecteren wij de wettelijke Privacy regels en zullen uw naam en adres gegevens absoluut niet aan anderen verstrekken of gebruiken voor andere doeleinden dan het opnemen in de donateursadministratie van Een Bitje Zeeuws.

Wilt u in contact komen met de redactie en.of webmaster, via de knop “contact “ kan rechtstreeks een mail worden verzonden aan de webmaster of redactie

Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.1.9.1
* Vereiste informatie.
Naam *
Adres *
Postcode en Woonplaats *
Email *
Donateur *