donateur
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.1.9.1
AANMELDEN ALS DONATEUR VAN EEN BITJE ZEEUWS
Uiteraard respecteren wij de wettelijke Privacy regels en zullen uw naam en adres gegevens absoluut niet aan anderen verstrekken of gebruiken voor andere doeleinden dan het opnemen in de donateursadministratie van Een Bitje Zeeuws.
        Naam en voor letters  *

                                    Adres  

Postcode en Woonplaats  *

                       E-mail adres  *


                   
Velden met een Asterix ( * ) zijn verplicht.
Op deze pagina kunt u zich aanmelden als donateur van de stichting Een Bitje Zeeuws.
De stichting stelt zich ten doel om via deze website informatie en diensten (denk bijvoorbeeld aan een vraagbaak, particuliere advertenties, artikelen op diverse gebieden) gerelateerd aan het gebruik van de computer in de ruimste zin aan te bieden. Vanzelfsprekend hebben donateurs meer mogelijkheden dan niet-donateurs.

Van oorsprong was Een Bitje Zeeuws een periodiek dat 4 keer per jaar verscheen in gedrukte vorm. Eerst als informatieblad van de Zeeuwse afdeling van de Hobby Computer Club. Later als zelfstandige stichting met een eigen redactie/bestuur. Op één kwartaal uitgave na (december 2007) is het blad met vaste regelmaat 25 jaar lang verschenen. Echter met ingang van 2008 zijn we een compleet digitaal magazine geworden met de website als informatiebron.

Tot en met 2007 kostte een abonnement op het papieren blad minimaal € 5,00 per jaar. Minimaal, want juist door de Bitjes meer konden we het Bitje op verantwoorde wijze uitgeven.
Omdat een digitale versie minder kost dan een papieren, kan men voor een minimaal bedrag van € 3,00 (meer mag uiteraard ook) donateur van de stichting worden. en met uw donatie steunt u ons om "Het Bitje" in stand te houden.

Donateur worden kan op de volgende manier:
1) Maak een  bedrag van minimaal € 3,00 over naar rekening 34.93.80.910 (Rabobank Vlissingen) o.v.v. uw naam, adres, e-mail en  donatie 2011
2) Vul onderstaand formulier i