A TRIBUTE TO JOKE......

Het zal zo rond 1983 zijn geweest dat Joke Berghuijs-Goris het iniatief nam om de organisatie van het toenmalige "blaadje" van de afdeling Zeeland van de landelijke Hobby Computer Club op zich te nemen.

Het blad, niet meer dan een gestencel't A4'tje verscheen onregelmatig en werd verspreid onder de leden die de clubavonden in Vlissingen bezochten.Dat moet beter kunnen, redeneerde Joke, en ook de frequentie van verschijnen moet vast worden gelegd aldus Joke. En dus vormde zij samen met andere vrijwilligers een "redaktie" en ging aan de slag.

Op dat moment kon niemand vermoeden dat dit clubblad van de computerclub zou uitgroeien tot een periodiek dat gedurende bijna 25 jaar lang, 4 keer per jaar, 48 pagina's dik en in een oplage van meer dan 1000 exemplaren zou verschijnen.
Elk nummer van Een Bitje Zeeuws werd gevuld met een diversiteit aan artikelen. Elk van de 3 redaktieleden had zo z'n eigen specialiteit. Zo was Joke een expert op het gebied van Office programma's (Word, Excel, Databases) maar ook programma's die ie iets te maken hebben met de 'kantoor automatisering" werden door haar getest, besproken en beschreven.

Daarnaast verzorgde Joke ook de administratie en organisatie van alles wat met het "reilen en zeilen" van de stichting te maken had en deed alle werkzaamheden die nodig waren om het blad - OP TIJD - druk- en verzendklaar te maken.
Hoewel de laatste jaren de ontwikkelingen op het gebied van de computer razendsnel gaan, en Joke regelmatig verzuchtte "ik kan het allemaal niet meer bijbenen" bleef ze toch enthousiast de overige redactieleden motiveren en druk op de ketel houden om de deadline van de volgende uitgave te halen en weer een blad vol interressante artikelen te realiseren.

Oktober 2006, Herman, de steun en toeverlaat van Joke, maar ook een onmisbare hulp tijdens redactievergaderingen en het verzendklaar maken van het blad, overleed geheel onverwachts. En dat was "het begin van het einde" voor de papieren versie van Het Bitje. Hoewel de reactie verder ging met het blad, was de inspiratie en de energie bij Joke aan het afnemen. En op 4 september 2007 verliet Joke de reactie "voorgoed"! En dat betekende het einde van Het Bitje in deze vorm.

Maar zonder de bezielende inzet en het enthousiasme van Joke zou het periodiek "Een bitje Zeeuws"nooit zolang hebben bestaan.
Klik HIER voor In Memoriam Joke