Enquette,s Een Bitje Zeeuws
Op deze pagina plaatsen we zo nu een dan een enquette. Dit maal een enquette waarmee we willen peilen of er interesse zou bestaan om van Een Bitje Zeeuws een  (Walcherse) computerclub te maken.

Een club met ( maandelijkse) bijeenkomsten, cursussen, thema activiteiten en noem maar op. Advies en ondersteuning op het gebeid van hard- en software, en noem maar op.

Om er achter te komen of er interesse voor bestaat, vragen we om onderstaande vragen te beantwoorden.

Alvast bedankt voor uw medewerking, bestuur, EBZ
Als Het Bitje een computerclub is, zou u dan lid worden ?
Zou u, als lid (lokale) bijeenkomsten bezoeken ?
Zou u eventueel als vrijwilliger actief willen zijn ?
(Onder actieve vrijwilliger verstaan we leden die een cursus of een presentatie willen geven, een eventuele bestuursfunctie ambiëeren, en/of andere leden met advies en hulp bij te staan)
(Lokale) bijeenkomsten.
Gaat uw voorkeur uit naar:
(doordeweekse) avond / (zaterdag) middag / maakt niet uit ?